Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky

Jaroslav Krkoška
Palackého 127, Frýdek - Místek, IČ 01284258

Objednání fotografických služeb

- emailem, telefonicky, zprávou na FB nebo Instagramu, vyplněním formuláře na www stránkách

- objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

- objednáním se na focení automaticky potvrzujete srozumění se s obchodními podmínkami a jejich přijetí, stejně tak souhlasíte s mým autorským přístupem a fotografickým stylem

Zrušení rezervace

- Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem. V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ REZERVACE SVATEBNÍHO FOCENÍ ZE STRANY OBJEDNAVATELE, PROPADÁ ZÁLOHA NA FOCENÍ V CELÉ VÝŠI.

- Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů

- Při zrušení termínu ze strany fotografa bude opět nabídnut nejbližší možný termín. V PŘÍPADĚ SVATEBNÍHO FOCENÍ ZAJISTÍ FOTOGRAF ADEKVÁTNÍ NÁHRADU.

Cena za focení

- Cena je dohodnuta dle platného ceníku, nebo osobní domluvy, platba je vždy po focení. Doplatek za svatební focení je v den obřadu. Po domluvě možná platba na účet.

- lokace a čas exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem s přihlédnutím na aktuální počasí a přírodu. Místo i čas může být upřesněn v den fotografování.

Zpracování a dodání fotografií

- Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPEG v poměru stran 2:3. Neupravené fotografie ani Rawy neposkytuji. U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy - ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, malé nedokonalosti pleti. Neprovádím náročné retuše - zeštíhlení, odstranění podbradků, vlasových odrostů a podobně.

- Nespokojenost s vlastním vzhledem, fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem pro reklamaci

- Doba dodání fotografií je až 5 týdnů v závislosti na vytíženosti. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje právo prodloužit tuto dobu o jeden měsíc

- veškeré služby zdarma mají platnost 6 měsíců.

- Hotová zakázka se doručí klientovi v elektronické podobě.. Tištěné fotografie a dvd s fotografiemi budou předány osobně. Odevzdané fotografie jsou archivovány půl roku od předání.

Souhlas poskytnutím fotografií

- Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem písemně informovat (nejpozději do předání hotových fotografií z tisku). Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat písemně.

Autorská práva

- Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

- Odevzdané fotografie nelze bez písemného souhlasu dále graficky upravovat a měnit jejich zpracovaný vzhled (použití filtrů a podobně) Prohlášení k osobním datům

- Pro poskytování služeb fotografa je třeba znát některé osobní data klienta. Fotograf se snaží množství těchto sbíraných dat minimalizovat a chránit před zneužitím. Práce s daty podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Jaroslav Krkoška Ve Frýdku-Místku dne 1.1.2022